Zapis umowy najmu okazjonalnego.

Pytanie z dnia 20 kwietnia

Czy taki zapis w umowie najmu okazjonalnego oznacza że wynajmujący może mi wypowiedzieć umowe w każdym momencie bez powodu?
"Każda ze Stron może niniejszą umowę rozwiązać z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W takich przypadkach koniec umowy przypada na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym zostało dostarczone wypowiedzenie"

Pozdrawiam!

Dzień dobry, umowy okazjonalnej co do zasady wynajmujący nie może wypowiedzieć bez przyczyny. W dodatku sposób wypowiedzenia jest sformalizowany i dłuższy. Proszę przeczytać art. 11 ust. 2 i art. 19e ustawy o ochronie lokatorów. Pozdrawiam, Grzegorz Kantecki

Odpowiedź nr 1 z dnia 20 kwietnia 2022 12:07 Zmodyfikowano dnia: 20 kwietnia 2022 12:07 Obejrzało: 165 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Dzień dobry. Nie, postanowienie to jest niezgodne z ustawą o ochronie lokatorów. Co do zasady, wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony jest możliwe tylko w przypadku ziszczenia się ważnych przyczyn, które zostały określone w umowie (oraz w przypadkach określonych w kodeksie czyli np. zaleganie przez najemcę z zapłatą czynszu). Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 2 z dnia 20 kwietnia 2022 18:02 Zmodyfikowano dnia: 20 kwietnia 2022 18:02 Obejrzało: 151 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.