Wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy.

Pytanie z dnia 20 lipca 2020

Na umowie mam wypłatę z dołu do 15 każdego miesiąca. Sukcesywnie wypłacana jest z góry i za każdym razem w innym dniu.Pobrano mi też zaliczkę za źle naliczona wypłatę z winy kadr. Czy to jest podstawa do wypowiedzenia umowy z winy pracodawcy?

Po pierwsze nie wiem czy dobrze rozumie Pan/i określenie wypłata z dołu i z góry. Z góry oznacza, że pensja wypłacana byłaby do 15 dnia miesiąca, który nie został jeszcze przepracowany. Szczerze powiem, że nie spotkałem się z czymś takim. Powszechne jest płacenie np. do ostatniego dnia miesiąca. Wypłata z dołu oznacza, że za dany miesiąc pensja płacona byłaby po jego zakończeniu i to jest najczęściej spotykane. Ale w tym wypadku pensja nie może być płacona później niż do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc przepracowany. Wypłacanie pensji po terminie (wynikającym z umowy lub po 10 dniu kolejnego miesiąca), jeśli jest notoryczne, może stanowić podstawę do rozwiązania umowy z winy pracodawcy, wobec ciężkiego naruszenia praw pracowniczych. Natomiast jeśli doszło do nadpłacenia pensji to pracodawca miał prawdo do żądania zwrotu lub potrącenia tego w kolejnym miesiącu. Rozumiem, że błąd popełnił pracodawca, ale otrzymał/a Pan/i więcej niż się należało. Nie stanowi to więc podstawy do wypowiedzenia umowy z winy pracodawcy.

Odpowiedź nr 1 z dnia 20 lipca 2020 23:57 Zmodyfikowano dnia: 20 lipca 2020 23:57 Obejrzało: 150 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.