Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania przed terminem.

Pytanie z dnia 04 lutego

Witam. Posiadam mieszkanie na wynajem. W umowie na czas określony 1 roku. Zawarta jest możliwość wypowiedzenia 3 miesięcznego przez najemcę. Czy składające je mi liczy się o ono dopiero z początkiem nowego miesiąca? Np składając wypowiedzenie 5 lutego. Licza się 3 pełne miesiące od marca do końca maja?

Dzień dobry, sposób liczenia terminu wypowiedzenia powinien być określony w umowie. Jeżeli znajdują się w niej zapisy, takie jak np. "Umowa ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego", to wówczas 3 - miesięczny termin wypowiedzenia zakończy się wraz z upływem maja (zakładając że oświadczenie zostało złożone w lutym). W przypadku natomiast, gdy umowa nie zawiera tego rodzaju postanowień, zastosowanie znajdą ogólne reguły liczenia terminów z k.c. (zgodnie z art. 112 k.c. termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu). Okres wypowiedzenia zakończy się wówczas 5 maja. Pozdrawiam

Odpowiedź nr 1 z dnia 7 lutego 2022 07:55 Zmodyfikowano dnia: 7 lutego 2022 07:55 Obejrzało: 119 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Dokładnie tak, chyba że co innego wynika z umowy.

Odpowiedź nr 2 z dnia 7 lutego 2022 13:52 Zmodyfikowano dnia: 7 lutego 2022 13:52 Obejrzało: 118 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Dzień dobry. Jeżeli w umowie najmu nie zostało wprost wskazane, że umowa ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca kalendarzowego, to termin wypowiedzenia należy obliczać zgodnie z ogólnymi zasadami obliczania terminów z art.112 KC. W takim przypadku umowa, co do której wypowiedzenie nastąpiło dnia 5 lutego ulegnie rozwiązaniu w dniu 5 maja danego roku. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 3 z dnia 8 lutego 2022 00:32 Zmodyfikowano dnia: 8 lutego 2022 00:32 Obejrzało: 116 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.