Wykreślenie zajęcia komorniczego z kw nieruchomości.

Pytanie z dnia 21 lutego

Jaki złożyć wniosek do Sądu ws. usunięcia wpisu o egzekucji komorniczej z Działu III KW. Działka była współwłasnością kilku osób, z czego jedna miała wpisaną egzekucję i hipotekę na swoim udziale (1/2). Został dokonany podział działki przez notariusza na dwie odrębne działki po 1/2. W KW dłużnika jest wpisana hipoteka i egzekucja, a w KW pozostałych właścicieli (których dług i egzekucja nie dotyczy) tylko egzekucja w Dziale III. Jak usunąć taki wpis (jaki wniosek i jakie załączniki)? Dziękuję

Dzień dobry, podstawę do wykreślenia wzmianki o wszczęciu egzekucji stanowiły dokumenty, na podstawie których doszło do założenia nowej księgi wieczystej. W związku z powyższym, na etapie otrzymania zawiadomienia z sądu wieczystoksięgowego należało wystąpić ze skargą na orzeczenie referendarza sądowego (zażaleniem na postanowienie sądu) i domagać się wykreślenia tej wzmianki. Jeżeli termin na zaskarżenie minął, to można spróbować złożyć po prostu osobny wniosek o wykreślenie, powołując się na odpowiednie orzecznictwo dotyczące art. 930 k.p.c., które wyłącza w takim przypadku przeniesienie wpisu ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji do nowej księgi wieczystej. W przypadku, gdyby to nie pomogło, niewykluczone, że konieczne stanie się złożenie pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Z poważaniem

Odpowiedź nr 1 z dnia 21 lutego 2024 13:34 Zmodyfikowano dnia: 21 lutego 2024 13:34 Obejrzało: 35 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.