Współwłasność drogi a obowiązek podatkowy.

Pytanie z dnia 09 stycznia

Witam
Droga prywatna 14 arów, 12 współwłaścicieli ujawnionych w księdze wieczystej. Sześć z tych osób ma przeprowadzone postępowania spadkowe po zmarłych. Pozostałe osoby, albo nie mają spadkobierców albo postępowania nie są przeprowadzane. Przyszedł mi nakaz podatkowy do zapłaty i napisane że solidarnie wszyscy współwłaściciele powinni opłacić podatek. I tu się pojawia problem ponieważ tylko połowa z tych osób dostała wezwanie i poczuwa się do tego ,natomiast połowa z tych osób nie żyje a spadkobiercy po nich nie są znani i ujawnieni w księdze. Co w takim wypadku ? Najbardziej sprawiedliwe byłoby podzielenie tej kwoty na wszystkich uczestników którzy mają udziały w tym osoby, które nie są przepisane ale mimo to udziały ich widnieją w KW i być może kiedyś znajdą się spadkobiercy.

Dzień dobry. 1. W takiej sytuacji nie ma innego rozwiązania poza składaniem wniosków o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych współwłaścicielach. Będzie Pan/i miał/a w tym swój interes prawny. 2. Odpowiedzialność solidarna dłużników oznacza, że to do wierzyciela należy wybór dłużnika, który ma spłacić należność. Wierzyciel może dochodzić całej kwoty od jednego dłużnika, albo dowolnie podzielić swoje roszczeniem pomiędzy wszystkich dłużników. W sytuacji natomiast, w której jeden dłużnik spłaci większą kwotę długu niż wynikałoby to np. z jego udziału w nieruchomości, której dług dotyczy - może on skierować do pozostałych dłużników roszczenie regresowe o zwrot proporcjonalnej części spłaconej przez niego kwoty. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 1 z dnia 10 stycznia 2024 12:23 Zmodyfikowano dnia: 10 stycznia 2024 12:23 Obejrzało: 50 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, niestety, odpowiedzialność solidarna oznacza, że organ podatkowy może ściągnąć należność od wybranego przez siebie współwłaściciela (w całości). Gdyby tak się stało, podatnik, który dokonał zapłaty, będzie miał roszczenie regresowe do pozostałych spadkobierców o zwrot przypadającej na nich części. Także jest to już tylko kwestia rozliczeń między spadkobiercami. Z poważaniem

Odpowiedź nr 2 z dnia 10 stycznia 2024 14:21 Zmodyfikowano dnia: 10 stycznia 2024 14:21 Obejrzało: 50 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.