Pytanie z dnia 18 listopada

Witam, narzeczony złamał rękę. Założono mu w szpitalu szynę. Minęło już ponad 6 tygodni, w trakcie leczenia były 4 wizyty kontrolne, przy każdej było robione zdjęcie RTG. Na jednej z wizyt została zwrócona uwaga że szyna jest lekko pęknięta oraz luźna i czy można ją wymienić na nową, lekarz stwierdził że nie ma takiej konieczności. W dniu wczorajszym na ostatniej wizycie lekarz sam nie wiedział co robić z ręka wiec poprosił przełożonego o radę, który po zobaczeniu zdjęcia rtg od razu skierował narzeczonego na operacje. Na samym początku gdy narzeczony sam upomniał się czy nie można zrobić operacji żeby poszło to sprawniej, to lekarz powiedział że ,,literatura nie wskazuje na to żeby robić operacje” wystarczyła sama szyna. Narzeczony nie może iść iść do pracy, ani tez nie ma wypłacanych żadnych pieniedzy, a czas leci. Czy lekarz nie widział przez 2 miesiące ze będzie potrzebna operacja? Czy można to gdzieś zgłosić?

Dzień dobry, w pierwszej kolejności rekomenduję udanie się do innego lekarza, który zapozna się z dokumentacją i wykona odpowiednie badanie, aby stwierdzić czy doszło do nieprawidłowości związanych z operacją, a jeśli tak to jakich. Dopiero wtedy będzie można ocenić zasadność kierowania roszczeń do podmiotu, który leczenie prowadził. Adw. Elżbieta Walczak, www.walczaklegal.com, tel. 662 069 190

Odpowiedź nr 1 z dnia 20 listopada 2022 21:12 Zmodyfikowano dnia: 20 listopada 2022 21:12 Obejrzało: 43 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Pacjent, który uważa że w jego przypadku mogło dojść do błędu medycznego, nieprawidłowego leczenia ma możliwość wyboru kilku dróg postępowania: - postępowanie przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) - dalej u.p.p.; - postępowanie cywilne; - postępowanie karne; - postępowanie związane z odpowiedzialnością zawodową. Prawa pacjenta są chronione przez instrumenty zawarte w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z art. 67a u.p.p., przez zdarzenie medyczne rozumie się zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta, a także jego śmierć będącą następstwem niezgodnych z aktualną wiedza medyczną: 1) diagnozy, jeżeli spowodowała niewłaściwe leczenie lub opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby, 2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego, 3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Pacjent ma rok na złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego. Okres jednego roku będzie się liczył od momentu kiedy pacjent dowiedział się o zaistnieniu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub od śmierci pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia pacjenta albo śmiercią pacjenta. Odszkodowanie będzie dotyczyło wyłącznie szkód związanych z opieką szpitalną prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szkoda zostanie zrekompensowana, jeśli wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ustali, że faktycznie ono nastąpiło. Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/zdrowie/co-powinien-zrobic-pacjent-w-przypadku-podejrzenia-bledu-medycznego,242721.html

Odpowiedź nr 2 z dnia 20 listopada 2022 23:52 Zmodyfikowano dnia: 20 listopada 2022 23:52 Obejrzało: 41 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.