Wezwanie na przesłuchanie w sprawie nękania i stalkingu.

Pytanie z dnia 21 lipca 2020

Dostałem wezwanie na przesłuchanie do prokuratury. Jestem podejrzany o nękanie, stalking i podszywanie się pod inną osobę w internecie. Nie byłem wcześniej karany i nie robiłem tego celowo a jedynie dla "zabicia czasu". Chciałbym się dowiedzieć co mam robić, co mówić a czego nie w prokuraturze i co mi za to może grozić.

Sz.Panie Wklejam poniżej treść przepisów : Art. 190a [Uporczywe nękanie] 15) § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. Obecnie przestępstwo stalkingu oraz podszywania się pod inną osobę traktowane są znacznie surowiej niż przed zmianą kk ( dawniej zagrożenie do 3 lat p.w. ) Radziłbym skorzystać z pomocy obrońcy , doświadczonego w podobnych sprawach w celu zawarcia ugody z prokuratorem w ramach dobrowolnego poddania się karze ( z uwagi na Pana niekaralność - w zawieszeniu ) oraz zminimalizowanie kary grzywny, która może być orzeczona obok kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Trudno teraz Panu radzić co ma Pan mówić a czego nie - nie znając całych okoliczności sprawy. W razie potrzeby służę pomocą - jestem adwokatem z Krakowa. z poważaniem : adw Janusz Sawicki

Odpowiedź nr 1 z dnia 21 lipca 2020 09:34 Zmodyfikowano dnia: 21 lipca 2020 09:34 Obejrzało: 747 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.