Uprawnienia kuratora rodzinnego.

Pytanie z dnia 19 listopada

Czy nie mój kurator Rodziny ma prawo wylegitymować mnie u osoby która odwiedziłem ?

Nie. Zgodnie z ustawą o kuratorach sądowych: Art. 9. [Uprawnienia kuratora zawodowego związane z wykonywaniem obowiązków służbowych] Wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do: 1)odwiedzania w godzinach od 7:00 do 22:00 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych; 2)żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości; 3)żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd; 4)przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem; 5)żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.

Odpowiedź nr 1 z dnia 20 listopada 2022 22:45 Zmodyfikowano dnia: 20 listopada 2022 22:45 Obejrzało: 11 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Poprosić od okazanie dokumentu tożsamości może, ale zmusić do tego już nie. Nie ma więc Pan/i obowiązku legitymowania się nie swojemu kuratorowi. Zawsze też można spytać o podstawę prawną tego żądania.

Odpowiedź nr 2 z dnia 21 listopada 2022 18:04 Zmodyfikowano dnia: 21 listopada 2022 18:04 Obejrzało: 8 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.