Umowa na wykonanie usługi stolarskiej.

Pytanie z dnia 11 października

Zwracam się do Państwa z problemem ze stolarzem. Podpisalaismy umowę na wykonanie schodów, termin realizacji do 4 miesięcy od momentu podpisania. Termin minął z końcem sierpnia, schodów brak, a wykonawca nie odbiera telefonu. Wybraliśmy się do niego osobiście, obiecał wykonanie schodów do końca września. Sytuacja się powtarza - brak kontaktu. W umowie mamy zapis: w razie niewywiązania się z umowy obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, praw dochodzimy w sądzie rejonowym w naszym mieście.

Jak podejść do tematu? Jak egzekwować wykonanie schodów? Jakie konsekwencje może on teraz ponieść?

Dzień dobry, dla udzielenia porady, konieczne jest przeanalizowanie zawartej umowy. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634

Odpowiedź nr 1 z dnia 11 października 2022 09:19 Zmodyfikowano dnia: 11 października 2022 09:19 Obejrzało: 45 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Sz.Panie W Pana sprawie powinien Pan zadziałać dwutorowo – z jednej strony zrealizować możliwości z punktu widzenia prawa cywilnego odstąpienia od umowy, żądania zwrotu zaliczki, ewentualnie uzyskania wyroku nakazującego taki zwrot, który będzie mógł być egzekwowany przez komornika z drugiej strony – ponieważ może zachodzić podejrzenie popełnienia przestępstwa oszustwa, powinien Pan zgłosić sprawę na policję. To drugie może bardziej przekonać wykonawcę do zwrotu zaliczki. Zawarta przez Pana umowa jest umową o dzieło w rozumieniu Kodeksu cywilnego, do której stosuje się przepisy art. 627 i nast. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W reżimie tej umowy ustanowiono przepis art. 635, zgodnie z którym: jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Ponieważ w Pana wypadku występuje dokładnie taka sytuacja jak opisana w przepisie – przyjmujący zamówienie opóźnił się z rozpoczęciem dzieła tak dalece, że nie tylko nie jest prawdopodobne, by zdołał je ukończyć w czasie umówionym, ale już nawet wiemy, że nie zdołał tego uczynić w tym czasie, przysługuje Panu uprawnienie do odstąpienia od umowy. Ponieważ odstąpienie od umowy może być dokonane w dowolnej formie, wymaganiem jest tylko, by Pana wola w tym względzie doszła do drugiej strony i była wyrażona w sposób dostateczny (art. 60, art. 61 § 1), prawdopodobnie takie oświadczenie już Pan złożył (żądając np. zwrotu zaliczki). Jednak aby w tym względzie sytuacja była jasna, w piśmie do wykonawcy proszę oświadczyć, że odstępuje Pan od zawartej umowy na podstawie art. 635 kodeksu cywilnego bądź też potwierdza takie odstąpienie dokonane np. w rozmowie telefonicznej, SMS-em w dniu. Takie pismo można wysłać do wykonawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a oprócz tego również e-mailem i SMS-em. Proszę jeszcze napisać jak wysoką zaliczkę Pan zapłacił. z poważaniem : adw Janusz Sawicki

Odpowiedź nr 2 z dnia 11 października 2022 12:14 Zmodyfikowano dnia: 11 października 2022 12:14 Obejrzało: 41 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.