Umorzenie opłaty adiacenckiej.

Pytanie z dnia 22 października 2019

Czy mogę złożyć wniosek do urzędu gminy o umorzenie w całośći lub w części nałożonej na mnie opłaty adiacenckiej ?

Tak, można złożyć taki wniosek. Do rozkładania na raty, odroczenia płatności czy umarzania należności z tytułu opłaty adiacenckiej stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie natomiast z art. 59 ust. 2 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w drodze uchwały. Dlatego też przed złożeniem wniosku trzeba sięgnąć do uchwały rady miejskiej/gminy regulującej tę kwestię żeby wiedzieć jakie są zasady gmina w tym zakresie przyjęła.

Odpowiedź nr 1 z dnia 24 października 2019 10:27 Zmodyfikowano dnia: 24 października 2019 10:27 Obejrzało: 84 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.