Status osoby samotnie wychowującej.

Pytanie z dnia 17 maja

.
Według art. 4 pkt. 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Moje pytanie jest takie: Czy będąc po rozwodzie z ojcem moich dzieci (nie odwiedza ich, kontakt utrzymuje bardzo sporadycznie i nie płaci alimentów), będąc w nowym związku i mieszkając z moim partnerem nadal jestem według prawa osobą samotnie wychowującą dzieci? Jesteśmy w ubezpieczeniu z partnerem zgłoszeni jako swoi partnerzy życiowi.
Chce starszemu synowi złożyć wniosek do nowej szkoły ponadpodstawowej przez internet, i jest tam wniosek o samotne wychowywanie dziecka i nie wiem czy nie poświadczę nieprawdy?

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.