Postępowanie o nabycie spadku.

Pytanie z dnia 15 kwietnia

W sądzie została założona sprawa o nabycie spadku i we wniosku wpisano mnie bez mojej wiedzy i zgody bo nie jestem tym zainteresowany jakie skutki prawne rodzi ta sytuacja?

Dziękuję.

Dzień dobry, jeśli jest Pan/i uczestnikiem postępowania lub świadkiem, nikt nie potrzebował Pana/i zgody. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634

Odpowiedź nr 1 z dnia 15 kwietnia 2022 13:54 Zmodyfikowano dnia: 15 kwietnia 2022 17:49 Obejrzało: 197 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Stwierdzenie nabycia spadku jest czynnością deklaratoryjną, co oznacza, że potwierdza tylko istniejący już stan rzeczy. Z chwilą śmierci spadkodawcy, jego spadkobiercy wchodzą w prawa i obowiązki spadkodawcy. Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem powoduje, że sąd ustala krąg spadkobierców. Może to nastąpić na wniosek zainteresowanego bądź bez wniosku danego spadkobiercy - tak jak stało się w Pana przypadku. Należy mieć na uwadze, że spadkobierca ma - mówiąc w dużym uproszczeniu - prawa do majątku, który należał do spadkodawcy, np. nieruchomości, samochodów, zgromadzonych pieniędzy itp., oczywiście w zakresie przysługującego spadkobiercy udziału, ale też odpowiada w takim samym udziale za długi spadkodawcy. Spadkobierca ponosi też ciężary związane z odziedziczonym majątkiem, np. opłaty związane z nieruchomościami, ruchomościami, w tym podatki, czynsze, ubezpieczenia etc. W zakresie tej odpowiedzialności, sądzę, że brak zainteresowania z Pana strony mógł oznaczać, że nie przyjął Pan spadku wprost przed upływem 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule swego powołania (najczęściej śmierci spadkodawcy). To oznacza, że odpowiada Pan za długi do wartości stanu czynnego spadku, czyli do wartości posiadanego przez spadkodawcę majątku. Sytuacja byłaby z goła inna, jeżeli za życia spadkodawcy notarialnie zrzekł by się Pan dziedziczenia bądź w terminie 6 miesięcy od przywołanego już dowiedzenia się o tytule swego powołania, odrzucił spadek przed sądem bądź w akcie notarialnym. Wówczas nie byłby Pan spadkobiercą. Stwierdzenie nabycia spadku to pierwszy krok w sprawie spadkowej. W sytuacji, gdy spadkobiercy chcą "załatwić" sprawę spadkową do końca, muszą wszcząć postępowanie o dział spadku, w którym podzielą się nabytym majątkiem.

Odpowiedź nr 2 z dnia 18 kwietnia 2022 20:33 Zmodyfikowano dnia: 18 kwietnia 2022 20:33 Obejrzało: 166 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.