Porada w sprawie umorzenia dochodzenia w sprawie z art 17 kpk.

Pytanie z dnia 30 września

Mam o umorzeniu dochodzenia na podstawie art.17,&1pkt.2kpk.

Sz.P Art. 17. kpk [Negatywne przesłanki procesowe] § 1. 2 Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: 2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa; Widać organ ścigania nie dopatrzył się w popełnionym czynie znamion przestępstwa. W terminie do 7 dni od otrzymania postanowienia można złożyć zażalenie do właściwego sądu. z poważaniem : adw Janusz Sawicki

Odpowiedź nr 1 z dnia 3 października 2022 11:27 Zmodyfikowano dnia: 3 października 2022 11:27 Obejrzało: 27 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry. Proszę zadać pytanie. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 2 z dnia 3 października 2022 20:26 Zmodyfikowano dnia: 3 października 2022 20:26 Obejrzało: 25 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.