Pytanie z dnia 09 stycznia

Otrzymałem dwie oceny niedostateczne za brak pracy domowej, co jest moim zdaniem niezgodne z obowiązującą ustawą o prawie oświaty, a konkretnie art. 44c. Pragnę zaznaczyć, że oceny za brak pracy nie powinny być stawiane, zgodnie z kontrolą Kuratorium Oświaty w Klembów nr sprawy KOG.571.199.2016.ZR. Postanowiłem poprawić jednak te oceny i nie otrzymałem ocen bardzo dobrych mimo że wysłałem prawidłowe rozwiązania. Jedynie usunął jedną ocenę niedostateczną. Druga ocena niedostateczna została. Nie wpisał mi dwóch ocen bardzo dobrych mimo, że wszystko było dobrze rozwiązane. Te praktyki tego nauczyciela są stałymi od pierwszej klasy. Zrobienie = nic, a nie zrobienie = ocena niedostateczna.

Dodatkowo, otrzymałem ocenę dopuszczającą za sprawdzian, lecz brakło mi jedynie pół punktu do oceny dostatecznej. Chciałem 3-,a nauczyciel zlecił mi poprawę sprawdzianu, co oceniam jako niesprawiedliwe. Również w przypadku innego sprawdzianu, gdzie brakło mi jednego punktu do oceny dobrej, otrzymałem ocenę dostateczną bez możliwości oceny z minusem, co jest sprzeczne z zasadami określonymi w statucie szkoły.

Podczas jednej z lekcji, nauczyciel nieprofesjonalnie się zachował zadał mi retoryczne pytanie jak spojrzałem na zegarek „Gdzie się spieszysz? Chcesz iść do tablicy?” wtedy przyszło mi powiadomienie o konieczności zażycia później leku z powodu przewlekłej choroby , wziął mnie do tablicy i zacząłem robić przykład nie wiedziałem wszystkiego, zamiast merytorycznej podpowiedzi, uzyskałem podpowiedzi z ośmieszającymi komentarzami typu (to było w podstawówce, nieznajomość delty to dyskwalifikacja coś tym stylu) co wpłynęło negatywnie na moją ocenę. Sama odpowiedz mnie zestresowała a te komentarze tylko spowodowały jeszcze większy stres. Komentarze nauczyciela były złośliwe i nie na miejscu, co w mojej sytuacji, z uwzględnieniem mojego orzeczenia i trudności w koncentracji, jest szczególnie krzywdzące. Mimo ze zrobiłem z pomocą nauczyciela zadanie to dostałem ocenę niedostateczną. Inny uczeń jak podszedł do tablicy uzyskał też pomoc, ale on dostał ją bez ośmieszających komentarzy, dodatkowo on dostał dwa plusy.

Niestety, rozmowy z psychologiem szkolnym, nauczycielem matematyki, wychowawcą i dyrektorem szkoły nie przyniosły rezultatu. Pani dyrektor nie wykazała zrozumienia dla mojej sytuacji, odwołując się do statutu oraz do swoich przekonań.

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.