Pytanie z dnia 17 lutego 2017

Na Radzie Pedagogicznej został postawiony wniosek o wotum nieufności dla dyrektora szkoły. Rada Pedagogiczna nie została przerwana przez dyrektora tylko nastąpiła przerwa, ponieważ pani dyrektor musiała sprawdzić przepisy.
Po przerwie wznowiono obrady i ustalono następny termin rady pedagogicznej na której odbędzie wotum nieufności wobec pani dyrektor.
Proszę o informacje jak bezpiecznie i bez błędu przeprowadzić glosowanie. Nadmieniam,że głosowanie będzie tajne.

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.