Pytanie z dnia 21 maja

Dzień dobry.
Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo dopuścił się wyzysku na podopiecznej ( chorej umysłowo w stopniu lekkim) , polegającego na przepisaniu notarialnie części jej majątku na siebie bez zgody sądu. Jeżeli chodzi o KK ,czyn o kilka miesięcy uległ przedawnieniu, najprawdopodobniej prokuratura odmówi wszczęcia postępowania . Jak w tej sytuacji wygląda księga wieczysta , jeżeli taka umowa z mocy prawa jest nieważna. Czy prokurator na wniosek , (powinien / nie musi ), dokonać zmiany w księdze z faktycznym stanem prawnym? Czy wobec zaistniałego nadużycia Sąd Rodzinny pozbawi funkcji obecnego kuratora ,jeżeli jednocześnie zostanie przedłożona kandydatura innej osoby ? Jak do podobnych kwestii podchodzi Sąd rodzinny? Czy wyzysk/wyłudzenie nie będą wystarczającymi przesłankami do pozbawienia kuratora funkcji? Dziękuję bardzo

Dzień dobry, sprawa wygląda dość poważnie - bardzo dziwi mnie to, że notariusz dokonał w ogóle takiej czynności. Prokurator nie będzie prostował księgi. Pozostaje wytoczenie powództwo o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Myślę, że jeśli zawiadomi się sąd rodzinny o takim sporym nadużyciu to z urzędu powinien podjąć decyzję o zmianie osoby kuratora. Natomiast w pierwszej kolejności jest inna sprawa do zrobienia: mianowicie postępowanie w sprawie uznania umowy za nieważną na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego. Jeśli sąd unieważni umowę to myślę, że dopiero wtedy należałoby wystąpić z uzgodnieniem treści księgi wieczystej i zmianą kuratora. Adw. Elżbieta Walczak

Odpowiedź nr 1 z dnia 22 maja 2023 15:55 Zmodyfikowano dnia: 22 maja 2023 15:55 Obejrzało: 20 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chętnie pomogę, tel. 604183261

Odpowiedź nr 2 z dnia 22 maja 2023 20:20 Zmodyfikowano dnia: 22 maja 2023 20:20 Obejrzało: 19 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.