Czy należy się odszkodowanie za wypadek w drodze z pracy.

Pytanie z dnia 26 kwietnia

Czy mama otrzyma jakiekolwiek pieniadze ZUS za wypadek z pracy do domu nie mówię tu o chorobowym czy późniejszej np świadczeniu rehabilitacyjnym. Mama miała wypadek własnym autem wracając z tatą z pracy z niewyjaśnionych przyczyn auto zjechalo z drogi i z niewyjaśnionych przyczyn uderzyli w drzewo w wyniku czego mama odniosła duże obrażenia ma złamana rękę jest po operacji chirurgicznej z tego co mówi lekarz to ta ręka nie będzie już sprawna w 100% bo była zmasakrowana i czy jeśli mama zostanie wezwana na komisję gdyż jest na chorobowym będzie mogła dostać coś z ZUS?

Dzień dobry, Definicja pojęcia “wypadku w drodze do pracy lub z pracy” zawarta jest w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2022.504). Wypadkiem w drodze do i z pracy jest zatem nagłe zdarzenie wywołane czynnikiem zewnętrznym, które miało miejsce w czasie przemieszczania się z miejsca zamieszkania pracownika do zakładu pracy lub odwrotnie. W orzecznictwie za drogę do pracy i z pracy uważa się ponadto trasę pokonaną od momentu przekroczenia drzwi mieszkania aż do bramy zakładu pracy. W ustawie uwzględniono również, że droga po której przemieszczał się pracownik powinna być najkrótsza z możliwych i nieprzerwana. Dodatkowo, za wypadek w drodze z pracy uzna się przemieszczanie pracownika do miejsca innego zatrudnienia, wykonywania powierzonych funkcji, spożywania posiłków, pobierania nauk lub studiów. Za wypadek przy pracy uznaje się czasem zdarzenie, do którego doszło po przerwaniu drogi, o ile przerwa była życiowo uzasadniona. Droga przemieszczania się nie musi być również najkrótsza, ale ze względów komunikacyjnych powinna zostać udowodniona jako najdogodniejsza. Jeśli wypadek został uznany za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, to pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego już od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Za czas zwolnienia lekarskiego z przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku (także za okres pobytu w szpitalu) Wypłata zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego wymaga odpowiedniej dokumentacji, takiej jak protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz zaświadczenie lekarskie zaświadczenie lekarskie, które potwierdza związek niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy (jeśli niezdolność do pracy jest konsekwencją stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy).

Odpowiedź nr 1 z dnia 28 kwietnia 2024 22:17 Zmodyfikowano dnia: 28 kwietnia 2024 22:17 Obejrzało: 48 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.