Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów.

Pytanie z dnia 01 czerwca

Dzień dobry , zostało mi zatrzymane prawo jazdy na 4 lata za jazdę pod wpływem środków odurzajacych i to jest moja największa głupota :/ mam natomiast pytanie czy istnieje dla mnie jakas furtka aby zakaz skrócić , dodam ze nigdy nie byłem karany za narkotyki ani zadne przestępstwa , był to mój taki wybryk , zgodziłem sie na samoukaranie. Czy mam jakaś szanse skrócić ten zakaz czy przysłowiowo muszę odpokutować te 4 lata ?

Sz.Panie Pewne szanse daje art 84 kodeksu karnego Wersja od: 5 grudnia 2020 r. Art. 84. [Skrócenie czasu trwania środków karnych] § 1. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli środki karne wymienione w art. 39 pkt 2, 2a i 3 orzeczono na podstawie art. 41 § 1a albo art. 42 § 2. § 2a. Jeżeli środek karny orzeczony został dożywotnio, sąd może uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego i nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny, a środek karny był w stosunku do skazanego wykonywany przynajmniej przez 15 lat. § 3. Sąd może zwolnić skazanego z obowiązku orzeczonego na podstawie art. 41b § 5 lub 7 po upływie połowy okresu, na który go orzeczono, jeżeli obowiązek był stosowany przynajmniej przez rok, a zachowanie skazanego wskazuje, że dalsze stosowanie obowiązku nie jest niezbędne do spełnienia celów środka karnego. Tak zatem po upływie dwóch lat może się Pan starać o uznanie kary za wykonaną w całości. z poważaniem : adw Janusz Sawicki

Odpowiedź nr 1 z dnia 2 czerwca 2021 10:59 Zmodyfikowano dnia: 2 czerwca 2021 10:59 Obejrzało: 17 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.