Pytanie z dnia 21 lutego

Czy mogę wnieść wniosek o zwrot części czynszu, podczas kiedy mieszkałam w wynajmowanym mieszkaniu z niesprawną instalacją wentylacji, kiedy właściciel wiedział o problemach i nic z tym nie zrobił ?

Jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. Jednocześnie, jeżeli poniosła Pan/Pani szkodę na skutek powstałych wad lokalu, można dochodzić naprawienia takiej szkody na zasadach ogólnych wskazanych.

Odpowiedź nr 1 z dnia 21 lutego 2024 18:02 Zmodyfikowano dnia: 21 lutego 2024 18:02 Obejrzało: 40 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Po zapoznaniu się z umową

Odpowiedź nr 2 z dnia 23 lutego 2024 09:58 Zmodyfikowano dnia: 23 lutego 2024 09:58 Obejrzało: 31 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.