Czy mogę przejąć mieszkanie komunalne po zmarłym ojcu.

Pytanie z dnia 19 maja

Witam. Czy mogę przejąć mieszkanie komunalne po zmarłym ojcu np. w zamian za spłatę jego długów (parę lat nie płacił czynszu). Umowa na zajmowanie mieszkania przez ojca została wypowiedziana kilka lat temu. Zajmował mieszkanie bezumownie. Komornik wszedł mu na rentę. Jako córka nie byłam zameldowana w tym mieszkaniu, nie posiadam też żadnej nieruchomości w tej i okolicznych gminach. Czy uzyskam u Państwa odpowiedź na moje pytania? Pozdrawiam

Witam. Szansa nie jest duża, ale może Pani spróbować zwrócić się z odpowiednią propozycją do gminy.

Odpowiedź nr 1 z dnia 19 maja 2021 19:07 Zmodyfikowano dnia: 19 maja 2021 22:47 Obejrzało: 20 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Sz.Pani Jeżeli zamieszkiwała Pani z ojcem przed jego śmiercią może Pani wstąpić w stosunek najmu po nim. Realizuje się to w drodze powództwa o wstąpienie w stosunek najmu. Art. 691. KC Podmioty wstępujące w stosunek najmu po śmierci najemcy § 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. § 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. § 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. § 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały. § 5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego. Jeżeli Pani sobie życzy mogę przeprowadzić za Panią cały proces. Prowadzę sprawy na terenie całego kraju. z poważaniem : adw Janusz Sawicki janusz.sawicki@adwokatura.pl

Odpowiedź nr 2 z dnia 20 maja 2021 10:27 Zmodyfikowano dnia: 31 maja 2021 20:31 Obejrzało: 16 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.