Czy mogę podpisać za pomocą profilu zaufanego umowę z wydawcą z przeniesieniem praw autorskich?

Pytanie z dnia 10 sierpnia

Czy mogę podpisać za pomocą profilu zaufanego umowę z wydawcą z przeniesieniem praw autorskich? Wydawca twierdzi że: zgodnie z przepisami prawa autorskiego umowa zawierająca licencję/przeniesienie praw do tłumaczenia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Tylko umowa opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoważna z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Podpis zaufany nie zapewnia nam jednak formy pisemnej umowy, gdyż nie stanowi kwalifikowanego podpisu.

Dzień dobry. Tak, wydawca ma w tej kwestii rację. Wymóg ten wynika z art. 53 ustawy o prawach autorskich. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 1 z dnia 16 sierpnia 2023 00:30 Zmodyfikowano dnia: 16 sierpnia 2023 00:31 Obejrzało: 20 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, wydawca ma słuszność w tej sprawie, zalecałbym jednak przegląd umowy przez prawnika przed jej podpisaniem, z poważaniem.

Odpowiedź nr 2 z dnia 19 sierpnia 2023 23:37 Zmodyfikowano dnia: 19 sierpnia 2023 23:37 Obejrzało: 13 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.