Czy malowanie loga zespołu (np pink floyd czy nirvana itd) na koszulce i sprzedaż koszulki jest legalne.

Pytanie z dnia 23 stycznia

czy malowanie loga zespołu (np pink floyd czy nirvana itd) na koszulce i sprzedanie tej koszulki jest legalne? i jeszcze czy przypinki zrobione z kapsli na których wciąż widnieje oryginalny nadruk (na przykład żubr) też można sprzedawać czy nie?

Takie działanie bez stosownej zgody właściciela praw autorskich będzie skutkowało naruszeniem praw autorskich. Namalowanie logo stanowi opracowanie cudzego utworu. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego. Ponadto Logo „PINK FLOYD” jest zarejestrowanym znakiem wspólnotowym, a rejestracja obejmuje m.in. 16 klasę nicejską, tj. dotyczy wykorzystania znaku na różnego rodzaju wydrukach graficznych, naklejkach, nalepkach. Zgodnie z art. 296 ustawy Prawo własności przemysłowej, uprawniony ze znaku towarowego może – w razie zawinionego naruszenia – żądać naprawienia wyrządzonej szkody: 1) na zasadach ogólnych albo 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia.

Odpowiedź nr 1 z dnia 27 stycznia 2024 17:09 Zmodyfikowano dnia: 27 stycznia 2024 17:09 Obejrzało: 95 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Co do zasady 2 x nie, ale zalecałbym konkretną rozmowę z prawnikiem, który specjalizuje się w problematyce własności intelektualnej. Dlatego zapraszam do kontaktu

Odpowiedź nr 2 z dnia 20 lutego 2024 11:07 Zmodyfikowano dnia: 20 lutego 2024 11:07 Obejrzało: 82 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.