Czy i jak można złożyć skargę na sąd.

Pytanie z dnia 05 lutego

Skarga na działalność sądu. za niedotrzymanie obowiązku pouczenia mnie i innych uczestników rozprawy o terminie i sposobie wniesienia środka odwoławczego.Sprawa sądowa przebiegała w trybie zdalnym. Pani SSR w dzień, kiedy uczestnicy postępowania byli obecni online, nie znalazła postanowienia, aby je odczytać. Dlatego przeniosła to na dzień później z uwagą, że uczestnicy nie muszą być przy tym obecni. Dlatego ogłoszenie postanowienia sądu odbyło się bez obecności jej uczestników. Przez fakt braku pouczenia mnie o możliwości apelacji, nie złożyłam ją w terminie, a mój wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia z powołaniem się na uchybienie sądu w tej sprawie został przez Panią SSR odrzucony.. Czy mam prawo do skargi?

Dzień dobry, niestety w mojej ocenie nie ma podstaw do skargi. Sędzia powiedziała dobrze - na ogłoszeniu postanowienia uczestnicy postępowania nie muszą być obecni. Gdyby Pani się wdzwoniła (a takie było Pani prawo) to zapewne zostałaby Pani pouczona, jeśli działała Pani bez profesjonalnego pełnomocnika. Adw. Elżbieta Walczak

Odpowiedź nr 1 z dnia 7 lutego 2024 00:10 Zmodyfikowano dnia: 7 lutego 2024 00:10 Obejrzało: 41 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.