Radca prawny Magdalena Chaszczyńska, Kraków

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Magdalena ChaszczyńskaRadca prawny

Kancelaria MERITUM
ul. Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

Nazywam się Magdalena Chaszczyńska, jestem radcą prawnym w kancelarii prawnej MERITUM w Krakowie . Moim priorytetem jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonej pomocy prawnej oraz sprawny kontakt klienta z prawnikiem , praca w chmurze. Gwarancją jakości świadczonych usług jest doświadczenie zdobywane w praktyce prowadzonej od 2000 roku. Kancelaria może Państwu pomóc w sprawach z zakresu Prawa handlowego i gospodarczego, prawa pracy i rodzinnego, w tym : - w opracowywaniu kontraktów dotyczących sprzedaży towarów i usług -w j.angielskim i polskim - negocjacjach handlowych i doradztwie dla biznesu - w j.polskim i angielskim - obsłudze prawnej twórców nowych technologii . - opracowywaniu Regulaminów i umów z zakresu prawa pracy, - wyspecjalizowanej windykacji wierzytelności - zamówieniach publicznych - opracowywaniu umów dla aktorów - pomocy dla małych i dużych firm budowlanych Świadczymy pomoc prawną również w języku angielskim. Zapraszam do współpracy.

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 1 opinia

Rozliczenia

Rozliczanie od sprawy
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Sprawy przeprowadzone

 • Własność intelektualna (1)
  • PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII I PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ KLIENCI: CPC SP. Z O.O. S4T SP ZO.O. VISIONA POLSKA SP. Z O.O. W czym możemy pomóc: - ochrona dóbr intelektualnych - sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych, - sporządzanie i opiniowanie umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, - doradztwo w postępowaniach dotyczących rejestracji znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych; - doradztwo w zakresie eksploatacji programów komputerowych; - ochrona know-how; - dochodzenie należności twórcy; - kompleksowa obsługa prawna we wszystkich aspektach związanych z prawem nowych technologii. Obsługa również w języku angielskim.
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (1)
  • reprezentowanie Spółek, w negocjacjach handlowych prowadzonych samodzielnie lub przy udziale członków zarządu reprezentowanych spółek. - doradztwo i wsparcie biznesowe organów Spółek, Spółdzielni i Stowarzyszeń. - opracowywanie i opiniowanie wszelkich umów niezbędnych w funkcjonowaniu Spółek w tym min umów sprzedaży, dostawy, najmu, współpracy, innych - przygotowanie i obsługa walnych zgromadzeń , przygotowanie uchwał, sprawozdań, prowadzenie walnych zgromadzeń, posiedzeń organów spółek. - opracowywanie regulaminów niezbędnych dla funkcjonowania Spółek, w tym regulaminów zarządu, rady nadzorczej; - doradztwo w sprawach związanych ze sprzedażą oraz obciążaniem akcji lub udziałów w spółkach, - doradztwo w sprawach związanych z restrukturyzacją spółek w tym min przez podział Spółek lub ich połączenie. - prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i pracy. - doradztwo w wewnętrznych sprawach spornych związanych z funkcjonowaniem spółek. - Bieżąca obsługa prawna spółek na podstawie umów o sprawowanie stałej obsługi prawnej.
 • Zamówienia Publiczne (1)
  • - doradztwo oraz przygotowanie opinii prawnych związanych z problematyką zamówień publicznych - pomoc prawna przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - opiniowanie ogólnych warunków przetargowych; - kompleksowe doradztwo prawne w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych; - doradztwo w zakresie przystąpienia do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg.
 • Nieruchomości (1)
  • W czym pomagaliśmy i w czym pomagamy obecnie: - negocjacjach w sprawie zakupu nieruchomości prowadzonych z właścicielami nieruchomości; - przygotowywaniu i opiniowaniu projektów umów dotyczących transakcji sprzedaży nieruchomości, również we współpracy z notariuszem, w odniesieniu do umów deweloperskich; - świadcząc kompleksową pomocy prawną na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność budowlaną lub/i deweloperską, również na podstawie umów o świadczenie stałej pomocy prawnej; - w sprawdzeniu i/lub regulowaniu stanu prawnego nieruchomości; - obsługując podmioty świadczące usługi budowlane, również w zakresie reprezentacji Ich w procesach min dotyczących dochodzenia kar umownych, wykonywania obowiązków dotyczących gwarancji lub rękojmi, w sprawach z zakresu prawa pracy wytaczanych także przez pracowników, innych - na tle zastosowania przepisów prawa budowlanego.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Całym sercem mogę polecić Panią Magdalenę! Nie zbyła mnie, mimo iż na wstępie zaznaczyłem, że zależy mi na darmowej konsultacji, wysłuchała do końca, dopytywała o szczegóły sprawy, a na końcu przedstawiła stan prawny, jak i niezbędny komentarz w zindywidualizowanym problemem, z jakim się zwróciłem. Bardzo miła rozmowa, profesjonalizm i przyzwoitość w pomocy drugiemu człowiekowi. Jeśli tylko będę potrzebował stałej pomocy prawnej, na pewno zwrócę się do Pani Magdaleny już w formie standardowego kontaktu.