Umowa o dzieło i umowa zlecenia – podobieństwa i różnice

Bardzo często, bardziej lub mniej świadomie, zawieramy rożnego rodzaju umowy. Są to umowy sprzedaży w sklepie, ale są to też umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Często odbywa się to w sposób niesformalizowany, a nawet bez zastanowienia, że właśnie doszło do zawarcia umowy. Do ich zawarcia nie jest niezbędne sporządzenie jej w formie pisemnej, ani nawet wyraźne określenie w formie ustnej – niniejszym zawieramy umowę o dzieło na manicure hybrydowy. Wystarczy umówienie się przez telefon, że w piątek na 10 przyjedziemy na manicure i zapłacimy ustaloną kwotę.

Umowa o dzieło i zlecenia – jaka jest najważniejsza różnica?

Istnieje wiele różnic między tymi rodzajami umów, ale jedna z nich jest kluczowa i decydująca o tym, jaka umowa została zawarta. Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zamówienie. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zlecający do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Rezultatem wykonania tej umowy jest jakiś określony rezultat. Nie musi to być typowe dzieło, może to być naprawa samochodu, położenie płytek w łazience, farbowanie włosów, a zarazem remont domu. Podpisanie umowy zlecenia zobowiązuje przyjmującego zlecenie do dokonania określonej czynności prawnej w zamian za określone świadczenie. Wykonawca umowy zlecenia nie jest ostatecznie odpowiedzialny za jej efekt. Założeniem takiej umowy jest, że jej wykonawca powinien wykonać ją osobiście i z należytą starannością.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jakie znaczenie mają te różnice dla mnie?

Czy są inne różnice?

Pełna treść wpisu na blogu pod linkiem: https://walczaklegal.com/umowa-o-dzielo-i-umowa-zlecenia-podobienstwa-i-roznice/

W razie pytań zapraszam do kontaktu. Postaram się udzielić odpowiedzi na Państwa pytania.

adw. Elżbieta Walczak

tel. 662 069 190

www.walczaklegal.com