Ubezpieczenie kredytu/pożyczki

Specjalizacja kancelarii to dochodzenie świadczeń (odszkodowań) z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego lub pożyczki (umowy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy) w przypadku śmierci ubezpieczonego lub jego poważnego zachorowania oraz w każdym innym przypadku.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse zobowiązanego do spłaty kredytu/pożyczki, (spadkobierca, ubezpieczony, uposażony, inny uprawniony) w nierównej walce z odmawiającą wypłaty świadczenia instytucją finansową (ubezpieczyciel, bank). Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia (7 lat w dwóch największych zakładach ubezpieczeń) a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie i skutecznie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Zapewniamy analizę i wybór nasjskuteczniejszego oraz najtańszego sposobu dochodzenia odszkodowań. Dochodzenie roszczeń jest zawsze dostosowane do oczekiwań i możliwości finansowych klienta. Szybkie i polubowne zakończenie sprawy, bez angażowania sądu jest dla nas priorytetem, dlatego dużą uwagę skupiamy na postępowaniu przedsądowym (reklamacyjne, polubowne).  Kierowanie sprawy na drogę sądową jest ostatecznością.