Sprzeciw od nakazu zapłaty

Od nakazu zapłaty wydanego w upominawczym postępowaniu sądowym przysługuje sprzeciw do sądu w terminie 14 dni od daty jego doręczenia pozwanemu. Pozwany po otrzymaniu sądowego nakazu zapłaty ma 14 dni kalendarzowych na zapłatę długu lub wniesienie sprzeciwu. Jest to moment, w którym dłużnik może bronić się merytorycznie w sprawie. Należy zauważyć, że nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym i obowiązuje strony tak samo jak wyrok. Jeżeli dłużnik nie zgadza się z zasadnością roszczeń powinien w terminie 14 dni wnieść sprzeciw. Termin liczony jest od dnia doręczenia przesyłki sądowej i kończy się w dzień odpowiadający nazwą dniowi odebrania przesyłki. Sprzeciw kierujemy do sądu, który wydał nakaz zapłaty a następnie oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy sądowej, na której sąd będzie badał nasze argumenty. Sprzeciw powinien być wniesiony na formularzu urzędowym, jeżeli pozew był złożony na formularzu. Okres od wniesienia sprzeciwu do rozprawy wynosi najczęściej około kilku miesięcy. Wniesienie sprzeciwu nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia opłat sądowych.
W przypadku otrzymania nakazu zapłaty warto zwrócić się o pomoc do radcy prawnego lub adwokata, gdyż udział w sprawie fachowego pełnomocnika zwiększa szanse dłużnika na zwycięstwo.
Należy zauważyć, że sprawy z powództwa firm windykacyjnych działających w różnych formach (np. funduszy sekurytyzacyjnych) są sprawami, w których dłużnik przy pomocy fachowego pełnomocnika z dużym prawdopodobieństwem odniesie zwycięstwo. Trzeba jednak pamiętać, aby z pomocy profesjonalnych pełnomocników korzystać od razu i nie zwlekać, gdyż może to potem utrudnić dochodzenie praw w sądzie.

 

 

2017-11-02