Ruch drogowy: korytarz życia i jazda na suwak

Od 6 grudnia 2019 r. obowiązują nowe przepisu ustawy Prawo o ruchu drogowym po zmianach wprowadzających tzw. "korytarz życia" oraz "jazdę na suwak".

Trzeba jasno powiedzieć - to BARDZO DOBRE zmiany, które zwiększą skuteczność ratowania życia (także ofiar wypadków drogowych) oraz sprawność ruchu, zwłaszcza w newralgicznych miejscach.

Nie ma co ukrywać, że zmiany te poszerzą także możliwości mandatowe organów ścigania - chociaż bowiem projekt nie zakłada dodatkowych p rzepisów karnych/wykroczeniowych, to do ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie nowych przepisów można będzie sprawcę pociągnąć na podstawie obecnie obowiązujących regulacji k.w. (86, 90, 97) i ewentualnie k.k. (177, 160 – a nawet usiłowanie 148).

Trzeba podkreślić, że wykładnia „systemowa” każe przywiązać dużą wagę do nowych przepisu, które są umieszczone na początku całej ustawy regulującej ruch drogowy (art. 9 - korytarz życia, art. 22 - jazda "na suwak").

Autor: adwokat Michał Burtowy (Poznań)

tel: + 48 694 903 756 | mail: michal@burtowy.pl