Rejestr BDO - sprawdź czy Cię dotyczy, szczególnie jeśli wytwarzasz odpady lub wprowadzasz produkty w opakowaniach

Z dniem 1 stycznia 2020 roku mamy obowiązek ewidencjonowania odpadów i prowadzenia dokumentów dot. tych odpadów. 

CO TO JEST REJESTR BDO? 

REJESTR BDO to nic innego jak rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

JAKI JEST CEL REJESTRU?

Kontrola gospodarki odpadami, zminimalizowanie wyrzucania śmieci "firmowych" w niedozwolonych miejscach, stworzenie elektronicznego systemu z informacjami dot. gospodarki odpadami.

CZY MASZ OBOWIĄZEK ZAREJESTROWAĆ SIĘ W REJESTRZE BDO?

Forma prowadzenia działalności nie maj tu żadnego znaczenia. W związku z tym, obowiązek rejestracji może dotyczyć zarówno:

 • PRZEDSIĘBIORCÓW
 • FREELANCERÓW czy
 • OSÓB NA DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ.

JAKICH DZIAŁALNOŚCI DOTYCZY OBOWIĄZEK REJESTRACJI W BDO? 

Rejestr BDO

JEŻELI:

 • wytwarzasz odpady "firmowe" inne niż komunalne (m.in. toner do drukarki, pudła, opakowania po farbach/kosmetykach, czy inne odpady), a także zbierasz, przetwarzasz lub transportujesz odpady,
 • wprowadzasz na rynek produkty w opakowaniach lub opakowania – także gdy służy to wyłącznie do celu ich zabezpieczenia podczas wysyłki
 • wprowadzasz na rynek pojazdy, akumulatory, baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
 • posiadasz torby, które Klienci mogą nabyć za opłatą recyklingową

Podane przeze mnie obszary to tylko przykłady działań, które mogą powodować, że masz obowiązek rejestracji.

Jeżeli chcesz sprawdzić czy Rejestr Cię dotyczy  zajrzyj na stronę Ministerstwa Środowiska lub  POBIERZ NAGRANIE, w którym krok po kroku pomagam Ci przeanalizować czy obowiązek rejestracji dotyczy Ciebie .  (UWAGA: Nagranie jest dostępne bezpłatnie do 8 grudnia)

POBIERAM NAGRANIE
 

JAK SIĘ REJESTROWAĆ?

 • ELEKTRONICZNIE przy użyciu podpisu elektronicznego (np. EPUAP)
 • LISTOWNIE 
 • OSOBIŚCIE PODCZAS WIZYTY W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM

JAKIE SĄ SKUTKI NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z REJESTREM BDO?

Skutki zależą od tego m.in. czego naruszenie dotyczy.

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
 • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł