Oddłużenie firmy w restrukturyzacji

Restrukturyzacja firmy przeprowadzana w obliczu utraty płynności finansowej odbywa się zwykle z jednoczesnym oddłużeniem. Kiedy restrukturyzacja i oddłużenie firmy jest możliwe? Jak do tego doprowadzić? Zapraszamy do lektury niniejszego artykułu.

Oddłuenie firmy w restrukturyzacji: początek

Pierwszym krokiem powinno być rozpoczęcie negocjacji z wierzycielami . Warto się z nimi skontaktować w celu przedstawienia sytuacji dłużnika. Należy im przedstawić przyczyny powstania problemów ze zdolnością płatniczą, a także dalsze posunięcia w materii restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Wypada zarazem wyjaśnić wierzycielom z jakiego powodu redukcja ich należności, jest dla nich ekonomicznie opłacalna. Zaangażowanie i doświadczenie doradcy restrukturyzacyjnego będzie na tym etapie bardzo pomocne.

  1. firmy w restrukturyzacji: niewypłacalność a poziom zaspokojenia wierzycieli

Dobry plan restrukturyzacyjny w połączeniu z rzetelnym testem prywatnego wierzyciela, to narzędzia bardzo pomoce w uzyskaniu oddłużenia firmy. Test prywatnego wierzyciela zestawia poziom zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym z poziomem zaspokojenia wynikającym z propozycji układowych dłużnika.

To zestawienie pomoże przekonać wierzycieli, że redukcja ich należności jest z ekonomicznego punktu widzenia dla nich opłacalna. Test prywatnego wierzyciela ściśle wiąże się z planem restrukturyzacyjnym i propozycjami układowymi.

Oddłuenie firmy w restrukturyzacji: propozycje układowe

Najczęściej spotykane propozycje układowe w restrukturyzacji wskazuje art. 156 prawa restrukturyzacyjnego. Należą do nich:

  1. odroczenie terminu wykonania;
  2. rozłożenie spłaty na raty;
  3. zmniejszenie wysokości
  4. konwersja wierzytelności na udziały lub akcje;
  5. zmiana, zamiana lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność

W praktyce najczęściej spotyka się trzy pierwsze propozycje układowe. Wskazane propozycje mogą łączyć się ze sobą. Nie jest to zamknięty katalog. Można wskazać inne propozycje układowe.

Oddłużenie firmy w restrukturyzacji: redukcja wierzytelności

Jeżeli dłużnik nie posiada majątku, redukcja jego zobowiązań może sięgnąć nawet 90%. W tym celu konieczne są jednak odpowiednie negocjacje z wierzycielami. Najlepiej podjąć je w trakcie sporządzania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Lipiński i Wspólnicy to ogólnopolska kancelaria z biurami w Gdańsku i Gdyni. Specjalizujemy się wyłącznie w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Oddłużamy przedsiębiorców i osoby fizyczne. Zapraszamy do kontaktu .