kredyt we frankach

Bardzo popularnym kredytem był kredyt we frankach, a precyzując kredyt waloryzowany kursem franka szwajcarskiego (CHF), lub kredyt denominowany.
Wiele osób zawarło takie kredyty, w związku z niskim kursem waluty, jednak z biegiem czasu kurs franka szwajcarskiego drastycznie wzrósł, od wielu lat utrzymuje się na wysokim poziomie, co spowodowało wzrost raty kredytu.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sąd Najwyższy w wielu orzeczeniach wypowiadał się co do oceny ważności takich umów kredytowych i co do ważności postanowień indeksacyjnych.
Z doświadczenia naszej Kancelarii Banki nie chcą zawierać ugód z kredytobiorcami posiadającymi kredyt indeksacyjny, czy denominowany.
Jedyną drogą ochrony swoich praw jest skierowanie sprawy na drogę sądową.
Pierwszą czynnością jka powinna być wykonana jest zbadanie umowy kredytowej i określenie najkorzystniejszego dla Państwa rozwiązania.
W pozwie przeciwko bankowi można dochodzić unieważnienia umowy kredytowej lub dochodzenia nadpłaty, czyli różnicy pomiędzy kwotą należnych spłat (to jest rat kredytu ustalonych bez zastosowania klauzuli indeksacyjnej) a sumą rat spłaconych.
adw. Magdalena Gątarek