Ile osób w Polsce – według stanu na koniec 2018 roku – zostało prawomocnie skazanych za przestępstwo „utrudniania korzystania z

PEŁNY TEKST ARTYKUŁU ZNAJDZIESZ NA BLOGU PRAWAWYNAJMUJĄCEGO.PL

O czym mówi art. 191 §  1a KK regulujący tzw. utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego

Przepis art. 191 § 1 kodeksu karnego (KK) przewiduje karę do 3 lat więzienia za stosowanie przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,

Kolejny paragraf ww. przepisu ( §1a), czyli ten który na interesuje , stanowi z kolei:

„ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający i nnej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.”

Jak interpretować ten przepis?

Najczęściej podawym przykładem jest np. odcinanie prądu czy ogrzewania lokatorowi (byłemu lokatorowi), by skłonić go do wyprowadzki.

Ile osób poszło „siedzieć” na podstawie art. 191 § 1 a KK?

Czy przepis ten stał się batem na "czyścicieli kamienic"?

Ze statystyk Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości wynika, że póki co (w latach 2016-2018), na podstawie tego artykułu skazano w Polsce ł ącznie 33 osoby, w tym tylko 1 na bezwzględne więzienie (bez zawieszenia).

Za wcześnie by przesądzać o tym, czy przepis ten wszedł do świadomości prawnej i powszechnego użycia. Statytyki nie robią jednak wrażenia, by tak się stało.

Pamietajmy jednak, że oprócz ww. przepisu, są jeszcze inne przepisy karne, które chronią lokatorów i byłych lokatorów.

Mowa tu o m.in.:

- art. 193 KK - naruszenie miru domowego (wbrew pozorom, właściciel może dopuścić się tego przestępstwa względem najemcy),

- art. 190a KK - stalking (uporczywe nękanie innej osoby, wzbudzanie poczucia zagrożenia, naruszanie prywatności) - to ten przepis stanowił podawę wyroku skazującego, dla tzw. czyścicieli kamienic z Poznania.

.

r.pr. Marek Rackiewicz

Pełną treść artykułu znajdziesz tu.