Ile kosztuje rozwód w Rzeszowie?

Jaki jest koszt założenia i prowadzenia sprawy o rozwód?

Sprawy o rozwód są rozpoznawane przez Sądy Okręgowe. Za przeprowadzenie takiej sprawy należy uiścić opłatę od pozwu w wysokości 600 zł. Bez opłacenia opłaty sądowej pozew zostanie zwrócony.

Co w sytuacji, gdy nasza sytuacja majątkowa jest niekorzystana i nie pozwala na uiszczenie opłaty?

Strona, która nie jest w stanie ponieść kosztów opłaty sądowej w sprawie o rozwód może złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub części od tej opłaty. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach oraz źródłach utrzymania.

Ile kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej?

Cena wynajęcie adwokata do prowadzenia sprawy rozwodowej zależy od okoliczności faktycznych sprawy, zgłaszanych roszczeń oraz kwestii spornych między stronami. Inna będzie cena za prowadzenie sprawy rozwodowej z orzeczeniem winy, a inna gdy strony będą rozowodzić się zgodnie.

Rozwód Koszt Rzeszów