Czy warto przyjąć propozycję Policji dobrowolnego poddania się karze przy przestępstwie z art. 178a kodeksu karnego?

Wypiłeś wczoraj 3 lub 4 piwa, a rano w drodze do pracy trafiłeś na rutynową kontrolę Policji. Alkomat wskazał 0,27, może 0,28 mg/dm³ w wydychanym powietrzu. Policjant zatrzymuje Ci prawo jazdy i każe czekać na kontakt ze strony Policji z wezwaniem na przesłuchanie.

Tak najczęściej opisują samo zdarzenie Klienci, którzy zwracają się do mnie z prośbą o pomoc.

Po przesłuchaniu na Policji otrzymują zaś następującą propozycję kary :

  • 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
  • 5.000 złotych świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (ponieważ nazwa jest długa i skomplikowana, dalej będę się posługiwała skrótem: Fundusz).

Te składowe kary Policja proponuje zawsze, ale czasem - a ostatnio coraz częściej - oprócz tego Policja dokłada również karę grzywny w wysokości kilku tysięcy złotych, a zdarza się, że proponują nawet karę ograniczenia wolności. 

Wiesz, że zrobiłeś źle. Nikt nie powienien prowadzić pod wpływem alkoholu. Ale wiesz także, że czułeś się dobrze, najczęściej w ogóle nie podejrzewałeś, że w Twoim organizmie może znajdować się jeszcze choćby gram alkoholu. Stężenia, o którym napisałam wyżej prawodpodobnie faktycznie nie miałeś prawa poczuć wsiadając za kierownicę.

*

Czy zatem kara zaproponowana przez Policję, przede wszystkim 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów i konieczność ponownego zdawania prawa jazdy to absolutna konieczność? Czy nic nie da się już z tym zrobić, jak zapewnia Policja i lepiej przyjąć taki wymiar kary niż próbować walczyć?

 

Otóż jak najbardziej się da! I warto walczyć, abu uzyskać jak najniższy wymiar kary . Jeżeli jesteś osobą dotąd niekaraną, a stężenie alkoholu w Twoim organizmie nie było duże - nie było wyższe niż 0,35 - 0.40 mg/dm³ w wydychanym powietrzu, masz bardzo dużą szansę na to, że Sąd warunkowo umorzy prowadzone wobec Ciebie postępowanie karne, a wtedy masz szansę zarówno na zmniejszenie wymiaru zakazu prowadzenia pojazdów, jak i znaczące obniżenie obligatoryjnego świadczenia na rzecz Funduszu.

 

Co w praktyce daje Ci warunkowe umorzenie postępowania?

  1. Sąd może orzec wobec Ciebie 1 rok, 2 lata, a nawet odstąpić od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów , to ważne gdyż jeżeli zakaz prowadzena pojazdów nie będzie dłuższy niż 1 rok, nie będziesz musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy ,
  2. świadczenie na rzecz Funduszu, które przy skazaniu (dobrowolnym poddaniu się karze) wnosi co najmniej 5.000 złotych, w przypadku warunkowego umorzenia postępowania może zostać znacząco obniżone , często zdarza się, że Sądy orzekają świadczenie w graniach 2.000-3.000 złotych,
  3. w wypadku warunkowego skazania nadal jesteś osobą niekaraną , masz tzw. czystą kartę karną, co w przypadku niektórych zawodów jest bardzo ważną okolicznością. 

 

Jak widzisz warunkowe umorzenie postępowania ma naprawdę wiele plusów. Aby starać się o zastosowanie wobec Ciebie przez Sąd tej instytucji powinieneś zatem złożyć do Sądu wniosek o.. warunkowe umorzenie postępowania , w którym zaproponujesz warunki takiego warunkowego umorzenia, a więc proponowany czas zakazu, proponowaną wysokość świadczenia  na rzecz Funduszu oraz proponowany okres próby.

Warunkowe umorzenie postępowania następuje bowiem na określony okres próby - od 1 roku do 3 lat - i jeżeli w tym okresie będziesz przestrzegał porządku prawnego i nie popełnisz ponownie przestępstwa, prowadzone wobec Ciebie postępowanie karne możesz uznać za niebyłe. Jeżeli natomiast wejdziesz w konflikt z prawem, Sąd umorzone postępowanie podejmie i skaże Cię wyrokiem karnym. 

 

Napiszę Ci jeszcze kilka słów o samym wniosku o warunkowe umorzenie postępowania . To ten wniosek - jego treść i uzasadnienie - będzie bowiem decydowała o tym, czy Sąd zgodzi się warunkowo umorzyć prowadzone wobec Ciebie postępowanie. Dlatego Twój wniosek powinien być bardzo dobrze umotywowany. Powinieneś wskazać w nim wszystkie okoliczności łagodzące, mogące działać na Twoją korzyść. zarówno jeżeli chodzi o okoliczności, w których Cię zatrzymano (przykładowo: o której byo to godzinie, w jaki dzień tygodnia, jakie było natężenie ruchu, czy była to rutynowa kontrola, dlaczego zdecydowałeś się wsiąść za kierownicę), jak i samą Twoją osobę (a więc sposób w jaki żyłeś dotychczas, czy miałeś jakieś kolizje, mandaty, punkty karne, do czego potrzebne jest Ci prawo jazdy). Słowem - czym lepiej opiszesz, dlaczego Sąd powinien zastosować wobec Ciebie warunkowe umorzenie postępowania, z pewnością tym większe są Twoje szanse, że Sąd taki wniosek zaaprobuje.

*

A co w przypadku kiedy podpisałeś na Policji oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się karze? Spokojnie, takie oświadczenie można cofnąć dopóki nie rozpocznie się rozprawa sądowa i złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, choć tak naprawdę powinieneś zacząć działać już w momencie kiedy otrzymasz z Sądu odpis aktu oskarżenia.

 

Z pewnością nie wczerpałam powyżej tematu warunkowego umorzenia postępowania, bo w tym wypadku można tak naprawdę pisać bez końca, gdyż każdy pojedynczy przypadek nieco się różni. Jednak mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Ci korzyści płynące z zastosowania wobec Ciebie instytucji warunkowego umorzenia postępowania, a przede wszystkim przekonać, że walka w Sądzie ma w takim wypadku sens i często nie warto przyjmować propozycji Policji dobrowolnego poddania się karze, obejmującej m.in. 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów.