Czy możliwy jest "szybki" rozwód?

 

Czy możliwy jest szybki rozwód? TAK.

Rozwód bez orzekania o winie udzielany jest zazwyczaj bardzo szybko. Wystarczy do tego zgodny wniosek  stron.
 Sąd wtedy nie prowadzi długotrwałego postępowania dowodowego w celu ustalenia winy itd.

Sprawa może zakończyć się nawet na jednej rozprawie.

Nie ma natomiast możliwości orzeczenia rozwodu bez przeprowadzenia postępowania sądowego, niezależnie od treści pozwu, czy oświadczeń stron. 

Ważne jest także to, iż strony mogą na każdym etapie sprawy zmodyfikować swój pozew i wnieść o orzekanie o winie. 

Rozwód bez orzekania o winie ma swoje konsekwencje w kwestii alimentów między stronami. Rozwiedziony małżonek, który pozostaje w niedostatku nie ze swojej winy, może starać się o alimenty . Niedostatek trzeba przed sądem udowodnić, zbierając odpowiednie dokumenty.