zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie

Pytanie z dnia 05 czerwca 2019

Witam. Jestem po rozwodzie zmieniłam nazwisko na panieńskie i chciałabym również zmienić nazwisko syna który ma 14 lat i on również chce mieć takie nazwisko jak ja. Czy to jest możliwe? Jakie dokumenty muszę przygotować do sądy? Czy jest szansa na zmianę? Ojciec dziecka nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem.

Dzień dobry, a czy ojciec dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej ? Kiedy orzeczono rozwód i od jak dawna ojciec nie utrzymuje z dzieckiem kontaktów ? Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl

Odpowiedź nr 1 z dnia 6 czerwca 2019 00:08 Zmodyfikowano dnia: 6 czerwca 2019 00:08 Obejrzało: 266 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Dzień dobry, w mojej ocenie jest to możliwe na podstawie z ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414 z późn. zm.) Zgodnie z art. 8 ust. 2 w/w ustawy: 2. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Uwaga: Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko. Zatem: procedura taka przeprowadzana jest przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, jeżeli co do zasady uzyska Pani zgodę drugiego rodzica + zgodę dziecka. 3. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Zatem: dopiero tutaj pojawia się kwestia sądu. 4. Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. (…) Trzeba jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 w/w ustawy, nazwisko można zmienić "z ważnych powodów". Jak wskazał WSA w Łodzi z dnia 24.08.2012 r. o sygn. III SA/Łd 436/12: "W orzecznictwie sądów administracyjnych jest powszechnie przyjęty pogląd, iż obowiązuje zasada względnej stabilizacji imion i nazwisk. Oznacza ona, iż imię i nazwisko są trwałymi atrybutami człowieka, prawnie mu przypisywanymi poprzez zarejestrowanie w aktach stanu cywilnego. Są to dwa elementy identyfikujące osobę oraz składające się na jej stan cywilny. W związku z czym powinny one być stabilne a ich zmiana jest dopuszczalna tylko z ważnych powodów. Pogląd taki wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 lipca 1993 r. w spr. SA/Wr 605/96 (ONSA nr 3 z 1994 r. poz. 10), z 18 stycznia 1994 r. w spr. SA/Gd 1114/93 (ONSA nr 2 z 1995 r. poz. 56), z 15 marca 2007 r. w spr. II OSK 452/06 (system Legalis) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 7 października 2009 r. w spr. III SA/Wr 83/09 (Lex nr 574063). Sąd wskazał, że pojęcie "ważne powody" należy do tzw. pojęć nieokreślonych, nieostrych, których wykładnia nie może nosić cech dowolności i nie może przekraczać dopuszczalnej granicy swobody interpretacji tych określeń na tle konkretnego stanu faktycznego. Ocena czy istnieją "ważne powody" nie może wynikać jedynie z subiektywnego przekonania osoby żądającej zmiany ale musi również sprostać zobiektywizowanym i zracjonalizowanym kryteriom oceny. "Ważne powody" zostały wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. przykładowo co oznacza, że katalog ten nie ma charakteru zamkniętego". Skoro już wiemy, że jest możliwa zmiana nazwiska dziecka, polecam skontaktować się na miejscu z prawnikiem, który pomoże Pani: a) ustalić, czy zaistniały odpowiednie przesłanki na konkretnym stanie faktycznym z uwzględnieniem obecnej sytuacji ; b) porozumieć się z ojcem dziecka celem uzyskania właściwej zgody, c) ewentualnie - skompletować i właściwe umotywować wymagane dokumenty. Pozdrawiam serdecznie!

Odpowiedź nr 2 z dnia 7 czerwca 2019 10:47 Zmodyfikowano dnia: 7 czerwca 2019 16:10 Obejrzało: 259 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.