Zażalenie na postanowienie o podwyższeniu alimentów.

Pytanie z dnia 22 lutego

Sprawa dot podniesienia alimentow. Zazalenie złożenie do SO. Sąd zobowiązał pozwanego do Przedłożenia Pit oraz zarobków za dany okres pod rygorem skutkow prawnych. Pozwany nie przedstawił dokumentów. SO wydał postanowienie o oddaleniu zazalenia. Sprawa w SR 26.02. Na postanowieniu SO są tylko 2 pkt. 1. Oddalić wniosek. 2. II. pozostawić Sądowi Rejonowemu rozstrzygnięcie o kosztach postepowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym postepowanie w sprawie.
Czy to oznacza, że SR nie może już zmienić decyzji SO? Teraz będzie tylko mowa o kosztach procesu ?
A co z dokumentami, które prosil sąd? Były to istotne dokumenty, bo udowodniłam zatajanie zarobków, zamknięcie działalności przez pozwanego i przepisanie jej na nową żonę, zatrudnienie pozwanego na 1/8 etatu.

Dzień dobry, z opisu wynika, że SO oddalił zażalenie (nie wiadomo czyje i na jakie postanowienie) oraz pozostawił sądowi rejonowemu rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego. Sprawa o podwyższenie alimentów będzie rozpoznawana przez SR i w jej toku sąd rozstrzygnie o zasadności powództwa. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634

Odpowiedź nr 1 z dnia 22 lutego 2024 12:16 Zmodyfikowano dnia: 22 lutego 2024 12:16 Obejrzało: 30 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.