Zakup nieruchomości z wpisem w kw.

Pytanie z dnia 20 lipca

Planuję zakup nieruchomości bezpośrednio od właściciela. W księdze wieczystej, w dziale III znalazłam wpis dotyczący roszczenia. Treść wpisu: "ROSZCZENIE DOTYCHCZASOWEGO WŁAŚCICIELA GRUNTU O OPŁATĘ PRZEKSZTAŁCENIOWĄ W ODNIESIENIU DO KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW. "
W jaki sposób dotyczy mnie ten wpis jako nowego nabywcę? Czy powinnam się obawiać?

Wpis w KW tego roszczenia wynika z faktu, że grunt na którym posadowiony jest budynek przed 1.01.2019 r. był własnością Skarbu Państwa lub gminy oddany w wieczyste użytkowanie. Z dniem 1.01.2019 r. grunty oddane w wieczyste użytkowanie na cele mieszkaniowe z mocy ustawy przekształciły się we własność. Jednak za to przekształcenie każdoczesny właściciel gruntu będzie obowiązany wnosić opłatę przekształceniową. Wysokość rocznej opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia tj. w dniu 1.01.2019 r. Opłata wnoszona jest obowiązkowo przez okres 20 lat od dnia przekształcenia. Wysokość opłaty, zasady oraz okres jej wnoszenia są ujęte w zaświadczeniu o przekształceniu. Pan/Pani jako nowy właściciel będzie obowiązany do wnoszenia opłaty za przekształcenie począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, a ten wpis w KW zabezpiecza roszczenie Skarbu Państwa lub gminy. Najlepiej dotychczasowego właściciela poprosić o przedstawienie zaświadczenia.Wtedy będzie wiadomo w jakiej wysokości i przez jaki czas Pan/Pani jako nabywca tej nieruchomości będzie obowiązany wnosić opłatę przekształceniową.

Odpowiedź nr 1 z dnia 21 lipca 2020 10:28 Zmodyfikowano dnia: 21 lipca 2020 10:28 Obejrzało: 82 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.