Zadłużenie mieszkaniowe.

Pytanie z dnia 17 stycznia

Witam. Mam zadłużenie za mieszkanie (wynajm) właściciel dal mi 4 dni na wpłatę zaległości,po tym czasie jeśli nie uda mi się zebrać pieniądzy mam natychmiast opuścić mieszkanie. Jakie konsekwencje może właściciel zastosować. Zaznaczę że mieszkam na tym mieszkaniu od 4 lat. Nie mamy żadnej umowy. Wcześniej nigdy nie było problemów.

Mogą zostać podjęte działania eksmisyjne. Brak zawartej umowy nie oznacza, że faktycznie nie występuje najem. Ważne są różne okoliczności. Zachęcam do skorzystania z porady prawnej w Kancelarii lub zdalnie (on line).

Odpowiedź nr 1 z dnia 17 stycznia 2024 13:17 Zmodyfikowano dnia: 17 stycznia 2024 13:17 Obejrzało: 85 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Brak pisemnej umowy nie oznacza, że umowy nie ma. Jeśli płacił Pan czynsz dal właściciela to stosunek najmu został nawiązany. Chroni Pana ustawa o ochronie praw lokatorów. Wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko w wypadkach wskazanych w ustawie. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć umowę, jeżeli lokator: -pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, -jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub, -wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub -używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku

Odpowiedź nr 2 z dnia 17 stycznia 2024 17:22 Zmodyfikowano dnia: 17 stycznia 2024 17:22 Obejrzało: 85 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.