Wypowiedzenie umowy pracownikowi w okresie przedemerytalnym.

Pytanie z dnia 24 sierpnia

Dzień dobry. Mam pytania:
Jestem zatrudniony w małym przedsiębiorstwie od 4 lat na czas nieokreślony. Przedsiębiorstwo zatrudnia troje pracowników. Pracodawca poinformował mnie, że rozwiąże ze mną stosunek pracy ze względu na redukcję etatu (właściwą przyczyną jest mój wiek). Ukończyłem 61 lat i jestem w wieku przedemerytalnym.
Moje pytania:
Czy mogę być zwolniony w wieku przedemerytalnym (nawet w czasie obecnej sytuacji epidemiologicznej)? Kiedy mogę otrzymać wypowiedzenie (obecnie przebywam do 10 września na zaległym urlopie wypoczynkowym)? Czy w przypadku zwolnienia należy mi się odprawa pieniężna? Jakie kroki prawne mogę podjąć w przypadku wypowiedzenia? Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie w tej sytuacji?
2. Mój pracodawca zalega mi z wypłatą wynagrodzenia chorobowego ( dwa tygodnie) za rok 2019 oraz wynagrodzenia za pracę ( od czerwca do sierpnia 2020). Dotychczasowe wynagrodzenie otrzymywałam "do reki", bez pokwitowań.
Jakie środki a następnie kroki prawne muszę podjąć aby zaległe wynagrodzenie zostało mi wypłacone. Czy należą się odsetki za zwłokę wypłaty wynagrodzenia.

Z tego względu, że brakuje Panu mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego to korzysta Pan z ochrony przedemerytalnej przewidzianej w art. 39 kp a w konsekwencji pracodawca nie może Panu wypowiedzieć umowy. W trakcie ochrony przedemerytalnej można wypowiedzieć umowę, ale tylko w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy. Likwidacja stanowiska pracy nie spełnia tych wymogów. Oczywiście pracodawca może wypowiedzieć Panu umowę, wypowiedzenie takie będzie skuteczne, ale będzie niezgodne z przepisami prawa pracy co można podnieść w odwołaniu do sądu pracy. W przypadku zwolnienia nie należy się Panu odprawa. Wypowiedzenia może Pan otrzymać najwcześniej po zakończeniu urlopu wypoczynkowego.W przypadku wypowiedzenia może Pan wnieść w terminie 21 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia odwołanie do sądu pracy i żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne/przywrócenia do pracy lub odszkodowania w wysokości max. trzykrotności wynagrodzenia. Co do zaległego wygrodzenia to należy wezwać do zapłaty pracodawcę, a w przypadku braku zapłaty złożyć do sądu pozew o zapłatę. Jak najbardziej należą się odsetki za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia.

Odpowiedź nr 1 z dnia 24 sierpnia 2020 22:01 Zmodyfikowano dnia: 24 sierpnia 2020 22:01 Obejrzało: 27 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Dzień dobry nie można wypowiedzieć umowy pracę osobie pozostającej w wieku ochronnym. Jeśli wypowiedzenie zostanie złożone, należy wnieść odwołanie do sądu pracy. W zakresie zaległości w płatnościach należy niezwłocznie skierować pozew o zapłatę W razie pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu. r.pr.A.Pietrzykowska kancelaria-pietrzykowska.pl pietrzykowska.aleksandra@gmail.com

Odpowiedź nr 2 z dnia 25 sierpnia 2020 11:51 Zmodyfikowano dnia: 25 sierpnia 2020 11:51 Obejrzało: 22 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.