Wniosek o nabycie spadku.

Pytanie z dnia 13 maja 2023

chciałbym złożyć wniosek o prawo nabycia spadku,moja mama zmarła a ojczym żyje, mieli po 50%udziałów mieszkania potwierdzone aktem notarialnym,z ojczymem nie utrzymuje żadnych kontaktów,Czy należy mi się spadek po mamie 50%udziału mieszkania?notariusz raczej odpada bo ojczym to kawał gnoja,w grę wchodzi tylko sąd.proszę o pomoc jak mam się to tego zabrać?

Dzień dobry. 1. Jeżeli Pana mama nie sporządziła testamentu, to do dziedziczenia powołane zostaną jej dzieci oraz mąż w częściach równych. Jeżeli nie ma Pan rodzeństwa to odziedziczy Pan spadek z ojczymem po połowie. Oznacza to, że odziedziczy Pan 1/4 udziału w nieruchomości. 2. W takiej sytuacji należy skierować do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wraz wnioskiem o odebranie od Pana oświadczenia o przyjęciu spadku. Do wniosku należy załączyć akt zgony spadkodawcy oraz akty urodzenia spadkobierców (ewentualnie akty małżeństwa jeżeli zmieli nazwisko). 3. Po uzyskaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (gdzie ustalone zostaną udziały spadkowe spadkobierców), należało jeszcze będzie przeprowadzić dział spadku. Tu również można załatwić sprawę albo przed notariuszem albo na wniosek do sądu. W postępowaniu tym dzieli się poszczególne składniki spadku pomiędzy spadkobierców proporcjonalnie do ich udziałów w spadku (można np. dochodzić spłaty po cenach rynkowych w zamian za przeniesienie udziału w nieruchomości, fizycznego podziału nieruchomości, sprzedaży nieruchomości na licytacji itp.). Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 1 z dnia 15 maja 2023 14:44 Zmodyfikowano dnia: 15 maja 2023 14:44 Obejrzało: 77 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, tak - to, co posiadała mama to podlega dziedziczeniu, jak najbardziej. Musi Pani złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Zapraszam na poradę prawną, omówimy sobie co powinno się w nim znaleźć i do jakiego sądu go złożyć. Adw. Elżbieta Walczak

Odpowiedź nr 2 z dnia 15 maja 2023 15:10 Zmodyfikowano dnia: 15 maja 2023 15:10 Obejrzało: 76 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.