Pytanie z dnia 09 czerwca

Witam. Wzięłam zwolnienie lekarskie na byłego męża jako opieka nad chorym dzieckiem. Podałam wszystkie prawdziwe informacje w przychodni. On anulował to L4, następnie napisał donos do mojej pracy o bezprawnym wykorzystaniu przeze mnie jego danych osobowych. Jestem żołnierzem, trwa postępowanie w żandarmerii . Oskarżono mnie o podanie się za obecną żonę i udzieleniu jego danych jak i jego pracodawcy z art. 272 kk. Nie zgadzam się z jego treścią bo nic podstępem nie wyłudziłam ale żeby poprosić prokuratura żandarmerii umorzenie warunkowe muszę przyznać się do winy. Odmowa przyznania się do winy wiąże się z postępowaniem sądowym. Czy warto przyznawać się do winy w całości mimo że jest ona tylko częściowa?

Witam. Umorzenie nie powoduje wpisu w rejestrze karnym, skazanie tak. Skoro wina jest "częściowa", to uniewinnienia raczej nie będzie. Zgodnie z KK: Art. 66 [Warunkowe umorzenie] § 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Zarzucane przestępstwo to nie jest bezprawne wykorzystanie danych osobowych. Art. 272 [Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy] Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Odpowiedź nr 1 z dnia 9 czerwca 2021 19:49 Zmodyfikowano dnia: 9 czerwca 2021 19:49 Obejrzało: 23 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Trudno zarekomendować działanie bez znajomości akt i dowodów. O warunkowym umorzeniu postępowania decyduje sąd, na wniosek prokuratora, a podjęcie takiej decyzji nie jest pewnikiem (sąd może się nie zgodzić na takie zakończenie sprawy).

Odpowiedź nr 2 z dnia 9 czerwca 2021 21:32 Zmodyfikowano dnia: 9 czerwca 2021 21:32 Obejrzało: 21 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.