Pytanie z dnia 29 listopada 2016

Witam,
Mąż zakończył pracę na rzecz Pracodawcy Użytkownika( był zatrudniony przez agencję pracy) w zeszły piątek.Zdał wszystkie firmowe sprzęty, które użytkował(laptop).
Dowiedział się smms'owo od przełożonych, iż dział IT dokonał przeglądu zdanego laptopa i niestety wycenił jego naprawę na 1700 zł.
Kierownik poinformował go mailowo, iż ta kwota zostania mu odliczona od pensji.
Moje pytanie: Czy to jest normalna praktyka, aby obciążać pracownika za szkody wynikające z normalnego użytkowania sprzętu?
Co możemy zrobić?W Laptopie nie działały 2 przyciski przy touch pad.
Justyna R.

Dzień dobry. Odpowiedzialność Pani męża za powierzone mu mienie jest zależna od tego czy szkoda powstała wskutek normalnego zużycia rzeczy, czy też z powodu braku należytej pieczy nad nią. W przypadku, gdy laptop uległ uszkodzeniu z powodu normalnego jego użytkowania wówczas, co do zasady, Pani mąż nie będzie ponosił odpowiedzialności za powstałą w ten sposób szkodę. Nadmienić należy jeszcze, iż w przedmiotowej sprawie zasadnicze znaczenie będzie miał fakt czy został sporządzony protokół przekazania laptopa Pani mężowi i protokół jego zwroty pracodawcy oraz ich treść, czy też takich protokołów nie sporządzono. Ponadto ewentualny zakres odpowiedzialności Pani męża zależy od tego czy praca była wykonywana na podstawie umowy o pracę czy innego rodzaju umowy, np. umowy zlecenia. Z poważaniem, Marcin Kościuk.

Odpowiedź nr 1 z dnia 30 listopada 2016 12:17:12 Obejrzało: 104 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Szanowna Pani, co do zasady pracownik ponosi odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi służące do wykonywania pracy. Powyższa odpowiedzialność wynika z art. 124 – 127 kodeksu pracy. Jednakże, od odpowiedzialności tej pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Ogólną zasadą jest, iż pracodawca nie może bez zgody pracownika potrącać z wynagrodzenia pracownika jakichkolwiek kwot z jakiegokolwiek tytułu, z wyjątkiem przypadków wskazanych w kodeksie pracy. Zgodnie z art. 87 par. 1 kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych; 2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; 3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi; 4) kary pieniężne przewidziane w art. 108. Potrącenie jakichkolwiek innych należności, niż wyżej wskazane, z wynagrodzenia za pracę, jest możliwe tylko na podstawie pisemnej zgody pracownika. Nie mniej jednak, nawet jeśli Pani mąż wyrażał pisemną zgodę co do potrącenia z wynagrodzenia innych należności niż wymienione uprzednio, a mimo wszystko nie ponosi on winy w uszkodzeniu sprzętu to powinien w tej sytuacji skierować do pracodawcy pismo z opisaniem wszelkich okoliczności z tym związanych, w tym z zapewnieniem o swoim braku winy, a jednocześnie wezwać pracodawcę do zapłaty potrąconej niesłusznie należności. Pismo należy wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku braku uiszczenia zadłużenia Pani mężowi będzie przysługiwała wyłącznie droga sądowa.

Odpowiedź nr 2 z dnia 1 grudnia 2016 01:05:28 Obejrzało: 102 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.