Pytanie z dnia 14 lutego 2017

Witam
Mam w , opinia nieletniego 13lat dziecka będzie brana pod uwagę w sądzie u którego rodzica chce zostać? Można się odwołać od decyzji OZSS?

Dzień dobry, Sąd zleca sporządzenie opinii w następujących przypadkach: w sytuacjach konfliktu między rozwiedzionymi rodzicami małoletnich o ustalenie miejsca zamieszkania dzieci, formę i sposoby kontaktu z drugim rodzicem, dziadkami, w sprawach opiekuńczych wszczynanych z urzędu, gdy osoby sprawujące pieczę nad dziećmi nie wypełniają podstawowych obowiązków rodzicielskich, na wniosek stron o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, w sprawach o umieszczenie małoletnich w rodzinie zastępczej, o rozwiązanie rodziny zastępczej,w sprawach o przysposobienie,w sprawach z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Sąd zazwyczaj zobowiązuje strony do ustosunkowania się do wydanej przez OZSS opinii. Oprócz opisanych zarzutów może Pan/Pani złożyć wniosek o pisemną uzupełniającą opinię, jeżeli jest ona niepełna lub niespójna. Może dojść również jeszcze do wezwania biegłych na rozprawę i przesłuchania ich przez Sąd i strony. Kwestionując opinię można wskazać np.na brak logiki w rozumowaniu biegłego, wewnętrzną sprzeczność opinii, jej niezupełność.

Odpowiedź nr 1 z dnia 14 lutego 2017 12:22:21 Zmodyfikowano dnia: 14 lutego 2017 12:51:15 Obejrzało: 88 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Witam, prawo polskie gwarantuje małoletniemu dziecku bycie wysłuchanym przez Sąd w sprawach, które go dotyczą. W praktyce Sąd kieruje dziecko na badania do OZSS. Jeżeli opinia OZSS jest dla Pana/Pani niekorzystna, to może Pan/Pani zgłosić zarzuty do opinii.

Odpowiedź nr 2 z dnia 14 lutego 2017 12:38:16 Obejrzało: 85 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.