Pytanie z dnia 16 lutego

witam czy zgodnie z tym zapisem w umowie właściciel nieruchomości, którą wynajmuje jest w stanie nałożyć na mnie karę, kiedy 3 razy spóźniłam się z czynszem po 1 dzień ? fragment umowy:
Jeżeli Najemca nie będzie w stanie terminowo uregulować należności za najem, zobowiązany jest pisemnie powiadomić o tym
Wynajmującego, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 50% (słownie: pięćdziesiąt) procent miesięcznego czynszu
najmu, za brak takowego powiadomienia. W sytuacji niemożności zapłaty czynszu w przewidzianej Umową terminie Strony
wspólnie podejmą decyzję w przedmiocie rozwiązanie tego problemu.

Dzień dobry. Zastrzeżenie kary umownej w umowie najmu nie może dotyczyć opóźnienia w zapłacie czynszu. Wynajmującemu mogą natomiast przysługiwać w takiej sytuacji odsetki za opóźnienie, i tak ewentualnie można traktować przedstawiony zapis umowny (na zasadzie konwersji). Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 1 z dnia 18 lutego 2024 01:28 Zmodyfikowano dnia: 18 lutego 2024 01:28 Obejrzało: 40 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.