Pytanie z dnia 25 listopada 2016

Witam, czy ulgi prorodzinne w dalszym ciągu podlegają egzekucji komorniczej? Jeżeli nieb to od kiedy?

Szanowny Panie, w odpowiedzi na zadane pytanie wskazuję, iż co do zasady zwrot nadpłaty podatku, bez względu na to, czy zawiera się w nim prorodzinna ulga na dziecko podlega egzekucji w całości. Tym samym komornik ma prawo zająć ulgę na dziecko. Wprawdzie wskazuje się, iż ulga na dziecko jest tzw. prawem niezbywalnym, jednakże aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, iż „stosownie do art. 831 § 1 pkt. 3 k.p.c. egzekucji nie podlegają prawa niezbywalne, tj. takie, które nie mogą być skutecznie przeniesione na inną osobę. Jeżeli natomiast na podstawie takiego prawa dłużnik otrzymał już konkretne świadczenia majątkowe (np. pieniądze), to egzekucja z przedmiotu tego świadczenia jest dopuszczalna. Egzekucję należy uznać za dopuszczalną i wtedy, gdy dłużnik wprawdzie świadczenia jeszcze nie otrzymał, ale mu je przyznano, albo też dłużnik na podstawie prawa niezbywalnego wystąpił już z roszczeniem o pewne świadczenie majątkowe” (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2005 r. I CK 167/05). Odpowiadając zatem na Pańskie pytanie komornik sądowy posiada uprawnienie do zajęcia ulgi na dziecko wraz z nadpłatą podatku.

Odpowiedź nr 1 z dnia 28 listopada 2016 21:16:59 Obejrzało: 336 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.