Pytanie z dnia 13 grudnia 2016

Witam chciałem się dowiedzieć na temat komornika posiadam za alimenty pobierał mi 100 % wynagrodzenia z umowy zlecenia podpisałem ugodę na płatność 60% ale doszło mi jeszcze dwóch komorników którzy mnie znaleźli że pracuje,moje pytanie który będzie zabierał z tego co wiem to za alimenty w pierwszej kolejności .Ile kosztuje porada bo na dużą kwote mnie nie stać.

W Pana przypadku doszo do zbiegu egzekucji co do wierzytelności z umowy zlecenia i jeden komornik winien prowadzić egzekucję. Art. 773(1) kpc [Zbieg co do przedmiotu] § 1. W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów niniejszego kodeksu. § 2.801) Jeżeli żaden z komorników nie jest właściwy według przepisów niniejszego kodeksu lub właściwych jest kilku komorników, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela. § 3. Przekazując sprawę, komornik obowiązany jest rozliczyć koszty egzekucji. § 4. Komornik, który stwierdzi swą niewłaściwość, w postanowieniu o przekazaniu sprawy zgodnie z właściwością wskazuje komornika rewiru, do którego sprawa zostaje przekazana. Jeżeli w rewirze, do którego sprawa zostaje przekazana, działa więcej niż jeden komornik, doręczając odpis postanowienia stwierdzającego niewłaściwość, komornik jednocześnie wzywa wierzyciela, aby w terminie 7 dni od doręczenia wezwania wskazał komornika, któremu sprawa ma zostać przekazana. Jeżeli wierzyciel w powyższym terminie nie dokona wyboru lub wskaże komornika, który nie jest właściwy, komornik przekazuje sprawę według własnego wyboru. Na wybór komornika z właściwego rewiru dłużnikowi skarga nie przysługuje. Nadto proszę pamiętać, że w przypadku gdyby umowa zlecenie i pieniądze z niej wynikające były jedynym środkiem utrzymania to pieniądze z umowy zlecenia chornione są na odpowiednio stosownych przepisach ochrony wynagrodzenia, a więc maksymalne zajęcie to 60%

Odpowiedź nr 1 z dnia 14 grudnia 2016 08:03:26 Obejrzało: 136 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.