Warunki zabudowy pod inwestycję.

Pytanie z dnia 12 kwietnia

Gmina otrzymała wniosek o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni do 70 metrów kwadratowych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W wyznaczonym obszarze analizy znajdują się ogrody działkowe z zabudową w postaci altan działkowych, które nie występują w ewidencji gruntów i budynków.

Czy wskazane ogrody działkowe można uznać za sąsiedztwo funkcji, spełniając jednocześnie warunek zgodny z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.