Pytanie z dnia 05 czerwca 2019

W mieście na zlecenie Wójta przez PPK ....... (sp.100 % zależna od Wójta) została zaprojektowana i jest realizowana kanalizacja niezgodnie ze sztuką projektową i zdrowym rozsądkiem.
Gdy nie zgodziłem się na taki projekt od tego czasu jestem dyskryminowany. Korzystając z publicznych pieniędzy unijnych z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich… „ na polecenie Wójta gmina inwestuje w kanalizację na prywatnych gruntach. Z tego powodu zostałem pominięty w projekcie i realizacji kanalizacji dla mojej posesji. Przez to, że kanalizacja przechodzi po prywatnych gruntach (a nie publicznej drodze) za publiczne pieniądze jestem praktycznie odcięty od kanalizacji. W warunkach technicznych jakie otrzymałem od PPK domagają się budowy przyłącza niezgodnie z prawem(proponowana przez PPK nitka kanalizacji do mojej posesji jest w odległości poniżej 15 m od mojej studni wody pitnej). Zwracając wielokrotnie się z pismami tak do Wójta jak i do PPK(również do projektantki) o zmianę-nie dało rezultatu.Wszystkim moim sąsiadom zaprojektowano i wykonano kanalizację zgodnie z ich sugestiami.W ten sposób jestem dyskryminowany przez PPK i przez Wójta i praktycznie pozbawiony podłączenia do kanalizacji.W piśmie do PPK i Wójta wskazałem inne możliwości podłączenia mojej posesji, które są zgodne z prawem co potwierdził także prezes PPK osobiście i pisemnie. Choć innym sąsiadom zostały zmienione w projekcie lokalizacje kanalizacji i są wykonywane inaczej niż na początku-zmiany projektu dla mojej posesji nie są realizowane. PPK stwierdza, że mam wykonać to sam choć wszystkim sąsiadom wykonują firmy na zlecenie PPK. Aby mieć kanalizację muszę ją poprowadzić przez sąsiednie działki. Sąsiedzi nie wyrażają na to zgody. Jednak co zasugerują sąsiedzi PPK wykonuje natychmiast wszystkie zmiany.
Praktycznie jestem pozbawiony możliwości podłączenia do kanalizacji.W ten sposób jestem dyskryminowany przez PPK i przez Wójta.
Czy można jeszcze cokolwiek z tym zrobić ?

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.