Pytanie z dnia 11 grudnia 2016

W listopadzie 2010 r. moja Mama przekazała mi w formie darowizny 3/4 lokalu mieszkalnego o powierzchni 56 m2 (1/4 lokalu odziedziczyłem po Ojcu). Moje prawo rzeczowe zostało ograniczone poprzez ustanowienie służebności osobistej mieszkania, polegającej na dożywotnim i nieodpłatnym prawie korzystania z tego lokalu przez moją Mamę. Ze względu na fakt, że moja Mama przeprowadziła się do domu, w którym aktualnie zamieszkuję wraz moją żoną (Mama ma prawie 92 lata i wymaga stałej opieki), podjąłem decyzję (wraz z Mamą) o sprzedaży mieszkania, które było przedmiotem darowizny. Moja Mama zgodziła się na zrzeczenie się, przysługującej jej osobistej służebności mieszkania i zamierza w najbliższym czasie złożyć stosowne oświadczenie w obecności notariusza.
Moje pytanie: czy w związku ze zrzeczeniem się przez moją Mamę służebności osobistej mieszkania i sprzedażą mieszkania, będzie ciążyć na mnie jakiś obowiązek podatkowy. Z faktu zrzeczenia się służebności osobistej mieszkania przez Mamę nie odniosę żadnych korzyści bowiem nieformalnie zobowiązałem się wobec Mamy (dotyczy to także mojej żony) do dożywotniej opieki nad moją Mamą i zapewnienia jej dożywotniego prawa do zamieszkania w domu, w którym zamieszkuję wraz z moją żoną.

Z tytułu sprzedaży mieszkania nie będzie konieczności zapłaty podatku dochodowego. Odpłatne zbycie mieszkania podlega podatkowi dochodowemu jeżeli następuje w okresie 5 lat od końca roku w ktorym nastąpiło nabycie. Zrzeczenie się służebności byłoby opodatkowane jako dochód z innych źródeł gdyby nastąpiło za wynagrodzeniem.

Odpowiedź nr 1 z dnia 12 grudnia 2016 03:39:15 Obejrzało: 113 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Szanowny Panie, W Pana sytuacji można rozważać obowiązek podatkowy wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości darowanej Panu przez mamę, to na gruncie ustawy o PIT podlega ono zwolnieniu podatkowemu, gdyż nieruchomość została przez Pana nabyta przed 5 laty – opodatkowaniu podlega przychód ze sprzedaży określony w art. 10 ust. 1 pkt 8) lit. a) ustawy PIT, tj. jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Rozważając kwestię opodatkowania zrzeczenia się służebności przez mamę, to należy zauważyć, iż obowiązek podatkowy nie będzie ciążył na Panu. Zrzeczenie się służebności pod tytułem darmym nie stanowi dla Pana przychodu, który mógłby ulec opodatkowaniu. Zrzeczenie się służebności mogłoby ulec opodatkowaniu, gdyby nastąpiło za wynagrodzeniem.

Odpowiedź nr 2 z dnia 13 grudnia 2016 02:18:07 Obejrzało: 97 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.